İRƏLİDƏN

zərf
1. Qabaqdan, qabaq tərəfdən, öndən, qarşıdan. İrəlidən bir atlı çıxdı.
2. Qabaqcadan, irəlicədən. İrəlidən xəbər vermək lazımdır.
İRƏLİDƏKİ
İRƏLİKİ

Digər lüğətlərdə