İRƏM

ə. 1) Şərq əsatirində Yəməndə olduğu göstərilən əfsanəvi bağ; 2) m. behişt, cənnət.

İRDAF
İRƏMMİSAL

Digər lüğətlərdə