İRAQLAŞDIRMA

İraqlaşdırmaq”dan f.is.
İRAQLAŞDIRILMAQ
İRAQLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə