İRDƏLƏMƏK

f. məh. Təmizləmək, arıtmaq. Taxılı irdələmək. Meyvəni irdələmək.
İRÇƏ
İRƏLİ

Digər lüğətlərdə