İRİBUYNUZLU

sif. Buynuzları iri olan. İribuynuzlu camış.
İRİBURUNLU
İRİCƏ

Digər lüğətlərdə