İSƏVİ

is.sif. [ ər. ] köhn. İsa dininə mənsub adam; xristian, xaçpərəst. [Papas Şeyx Sənana:] Heç bu mümkünmü isəvi bir qız; Bir müsəlmanə varsın.
Anladınız!… H.Cavid.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İSƏVİ isəvi bax xristian
İSƏ
İSƏVİLİK

Digər lüğətlərdə