İSBİRƏLİ

sif. İsbirəsi olan.
İSBİRƏ
İSƏ

Digər lüğətlərdə