İSİNDİRMƏ

İsindirmək”dən f.is.
İSİMLƏŞMƏK
İSİNDİRMƏK

Digər lüğətlərdə