İSİNDİRMƏK

f.
1. Qızdırmaq. Suyu isindirmək. Evi isindirmək.
// Məc. mənada.
Mən səni ürəyimdə; İsindirən bir qızam. M.Rahim.

2. məc. Özünə öyrətmək, özünə alışdırmaq, isinişdirmək, bağlamaq.
Dursun birinci gündən yalnız Güllüsünü özünə isindirmək, onu özünə ram etməkdən başqa bir şey düşünməyirdi. A.Şaiq.

İSİNDİRMƏ
İSİNİKLİ

Digər lüğətlərdə