İSİNİŞDİRİLMƏ

İsinişdirilmək”dən f.is.
İSİNİKLİ
İSİNİŞDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə