İSİNİŞDİRMƏ

İsinişdirmək”dən f.is.
İSİNİŞDİRİLMƏK
İSİNİŞDİRMƏK

Digər lüğətlərdə