İSİNİŞDİRMƏK

bax isindirmək 2-ci mənada.
Qız uşağını da öyrətmək, isinişdirmək olar. Mir Cəlal.

İSİNİŞDİRMƏ
İSİNİŞMƏ

Digər lüğətlərdə