İSKƏNƏLƏMƏK

f. İskənə ilə oyuq açmaq, yaxud yonmaq.
İSKƏNƏLƏMƏ
İSKƏNƏLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə