İSKƏNƏLƏNMƏK

məch. İskənə ilə oyuq açılmaq.
İSKƏNƏLƏNMƏ
İSKİTLƏR

Digər lüğətlərdə