İSKƏNCƏBİ

is. [ fars. ] Şirni ilə sirkənin qarışdırılmasından hazırlanan şərbət.
Hətta namaz vaxtı da mömin müsəlmanın fikri və zikri dolu olar iskəncəbi ilə, lumulu çay ilə. C.Məmmədquluzadə.
Buzlu şərbət, iskəncəbi qonaqların sevimli içkiləri idi. M.S.Ordubadi.

İSKƏNCƏ
İSKƏNƏ

Digər lüğətlərdə