İTÇİLİK

is. İt saxlamaqla, it yetişdirməklə məşğul olma.
İTÇİ
İTDAMI

Digər lüğətlərdə