İTƏLƏŞMƏK

qarş. Bir-birini itələmək.
Bəzi adamlar kəndin içində əyri-üyrü yolla qaçışır, bir çoxu yenə də bir-birinə toqquşub itələşir və həyətə doluşurdu. S.Rəhimov.

İTƏLƏŞMƏ
İTƏLƏYİCİ

Digər lüğətlərdə