İTAƏTLİLİK

bax itaətkarlıq.
İTAƏTLİ
İTAƏTSİZ

Digər lüğətlərdə