İTALYANÇILIQ

is. köhn. Musiqi əsərlərində, əksəriyyətlə operada italyan musiqisi üsullarının tətbiqi.
İTALYANCA
İTARISI