İTBAZ

is. İt saxlamağı, itlə məşğul olmağı sevən adam.
[Koxa:] Səlim bəy itbazdır, tazıları var; Hər səhər onları hey öpüb yalar. S.Rüstəm.
[Məktubunda] yazırsan ki, qəsəbənizin əhalisi xoruzbazların, qoçbazların və itbazların əlindən cana-bezara gəlmişdir. Kirpi”.

İTBALIĞI
İTBAZLIQ

Digər lüğətlərdə