İTDAMI

is.
1. İt saxlanan yer.
2. məc. Qaranlıq, kiçik, yaşayışa yaramayan, natəmiz yer. Bura ev deyil, itdamıdır.
İTÇİLİK
İTDİRSƏYİ

Digər lüğətlərdə