İTGƏ

is. dan. Qızılquş və qırğı balalarına xalq arasında verilən ad.
İTƏLƏYİCİ
İTHAF

Digər lüğətlərdə