İTİBURUN

sif. Burnu sivri, şiş, iti. İtiburun adam. İtiburun çəkmə.
İTİBUCAQLI
İTİBUYNUZ

Digər lüğətlərdə