İTİLƏNMƏK

məch. İti hala gətirilmək, kəskinləşdirilmək.
Burada xəncərlər sulanır, itilənir, hər cür tüfənglər yoxlanır… Mir Cəlal.

İTİLƏNMƏ
İTİLƏŞDİRİLMƏ

Digər lüğətlərdə