İYDƏLİK

is. İydə ağacları əkilmiş yer.
Odur, kölgəsi var iydəliklərin: Ərinmə, sevgilim, dur gedək, vaxtdır. S.Vurğun.
…Dəyirmanın üst tərəfindəki iydəlikdən bir dəstə qadın çıxdı. S.Şamilov.

İYDƏLİ
İYÉN

Digər lüğətlərdə