İYİRMİBEŞLİK


1. is. İyirmi beş manatlıq kağız pul. İyirmibeşliyi xırdalamaq.
2. sif. İyirmi beş nömrəli.
İyirmibeşlik lampanın şöləsi naqanın qara sümük zağlı lüləsini, topunu işıqlatdı. Ə.Əbülhəsən.
Səqfdən asılan iyirmibeşlik bir lampa buranı güclə işıqlandırırdı. P.Makulu.

3. sif. İyirmi beş ədəd tutan.
[Qurban:] Al bu pulu, bu saat yüyür, bir paçka iyirmibeşlik papiros al. Ə.Haqverdiyev.

İYİRMİ-İYİRMİ
İYİRMİCƏ

Digər lüğətlərdə