İZAHÇI

is.
1. Muzeylərdə, sərgilərdə və s.-də baxmaq üçün qoyulmuş şeylər haqqında gələnlərə məlumat verən işçi.
2. Təfsirçi, şərhçi.
İZAHATÇILIQ
İZAHÇILIQ

Digər lüğətlərdə