İZLƏNMƏ

İzlənmək”dən f.is.
İZLƏMƏK
İZLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə