İZLƏTDİRMƏK

bax izlətmək.
İZLƏTDİRMƏ
İZLƏTMƏK

Digər lüğətlərdə