İZLƏTMƏK

icb. İzi ilə tapdırmaq.
İZLƏTDİRMƏK
İZOXƏT

Digər lüğətlərdə