KÖÇƏL

is. məh.
1. bax közəl.
Xırmanın qabağında Kərbalının kürən atı bağlanmış, qabağına Maronun verdiyi dənli köçəl tökülmüşdü. S.Rəhimov.

2. Qarğıdalının dənələri çıxarıldıqdan sonra qalan hissəsi.
KÖÇƏKÖÇ
KÖÇƏRGİ

Digər lüğətlərdə