bax küy.
[Səfər bəy:] Gedək aşağıda kü salaq. M.F.Axundzadə.

KUZƏÇİLİK
KÜBAR

Digər lüğətlərdə