KÜKÜ

(Oğuz)
gicitkənə oxşar xoş ətirli bitki adı
KÜKƏNƏX’
KÜKÜNMƏX’

Digər lüğətlərdə