KAFƏR

klas. bax kafir.
Səni qoyub, bütə eylər ibadətin kafər; Əzabi-duzəxə ol vəchdən olur qabil. Füzuli.
Bu qarə gün ki mənim başıma hicrində gəlib; Həqq nəsib eyləməsin kafərə, ey badi-səba! S.Ə.Şirvani.
Bayram günü islam olan şad olu; Mən qəmgin olmaqda kafər olmuşam. Aşıq Ələsgər.

KAFEŞANTAN
KAFİ

Digər lüğətlərdə