KAM

KAM1

f. arzu, məqsəd, istək, məram. Kami-dil ürək arzusu.

KAM2

f. ağız.

KALƏK
KAMBƏXŞ

Digər lüğətlərdə