KASIBLIĞIN ÜZÜ QARA OLSUN

imkansızlıq, yoxsulluq və ehtiyac içərisində yaşamağı bildirmək üçün işlədilən ifadə.

KASIBLIĞIN DAŞINI ATMAQ
KEÇƏL BAŞDA DƏLLƏKLİK ÖYRƏNMƏK