KAYUT

[ holl. ] Gəmilərdə sərnişinlər və ya komanda heyətinə mənsub şəxslər üçün ayrıca otaq.
[Ağaverdi qəzeti] eləcə kayutunda buraxıb vaxta gedir. S.Hüseyn.
Kəyan buradan uzaqlaşıb, öz bölüyünün yerləşdiyi kayuta yönəldi. Ə.Əbülhəsən.

KAVERNALI
KAYUTA

Digər lüğətlərdə