KEÇİ CAN HAYINDA, QƏSSAB PİY AXTARIR

çətin vəziyyətə düşmüş adamdan bir şey istəyərkən işlədilən ifadə; ~ mən nə haydayam, sən nə hayda.

KEÇİ AĞACA ÇIXANDA
KEÇİ QİYMƏTİNƏ SATMAQ