KEÇİ QİYMƏTİNƏ SATMAQ

1. Bir şeyi dəyər-dəyməzinə, çox ucuz qiymətə satmaq. 

2. Yaxın adamına, mənsub olduğu düşərgəyə xəyanət etmək.

KEÇİ CAN HAYINDA, QƏSSAB PİY AXTARIR
KEÇİLƏRİ DAĞILMAQ