KEFİ DOXSAN DOQQUZ VURMAQ

şadlanmaq, əhvalı yüksəlmək, əhvali-ruhiyyəsi yüksək səviyyəyə çatmaq; ~ kefi ala buluda qalxmaq, kefi durmaq (gəlmək), kefi kökəlmək, kefi fıştırıq çalmaq.

KEFİ ALÇI DURMAQ
KEFİ DURMAQ (GƏLMƏK)