KİFİRLƏŞMƏK

f. Gözəlliyini itirmək, eybəcərləşmək, çirkinləşmək. Qız böyüdükcə kifirləşirdi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KİFİRLƏŞMƏK çirkinləşmək — eybəcərləşmək

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • KİFİRLƏŞMƏK KİFİRLƏŞMƏK – GÖZƏLLƏŞMƏK Arıqladıqca kifirləşir. Siz isə gündən-günə cavanlaşır, daha da gözəlləşirsiniz (C
KİFİRLƏŞMƏ
KİFİRLİK

Digər lüğətlərdə