KVADRÁNT

[ lat. ] riyaz. Dairənin dörddə bir hissəsi.
KÜZLÜ
KVADRAT

Digər lüğətlərdə