LABOUR DAY

Labour Day

n amer. zəhmət günü (sentyabrın ilk bazar ertəsi)

LABOUR
LABOUR-MARKET