LABOURSOME

adj əziyyətli, çətin, ağır; ~ work / job əziyyətli iş

LABOURLESS
LABYRINTH