LABYRINTH

n 1. labirint; giriş-çıxışı bəlli olmayan yol; He was trying to find his way through the labyrinth O, labirintdən çıxış yolu axtarırdı ; 2. anat. labirint (qulaq daxili)

LABOURSOME
LACK