LABOURLESS

adj əmək tələb etməyən, zəhmətsiz, zəhmətsiz əldə edilən, asan

LABOURIST
LABOURSOME