LACK

lack1

n çatışmamazlıq; ~ of smth. bir şeyin çatışmamazlığı; ~ of money pulun çatışmazlığı; Lack of money forced him to return home Pul çatışmamazlığı onu evə qayıtmağa vadar etdi

lack2

v çatmamaq, çatışmamaq; He lacks experience Onun təcrübəsi çatışmır, What is still lacking? Daha nə çatmır?

LABYRINTH
LACKEY