LEKAL

[ rus. лекало] Əyri cizgiləri çəkmək üçün fiqurlu xətkeş.
LEK
LEKSÉM

Digər lüğətlərdə