LEK

Albaniya Xalq Respublikasında pul vahidi.
LEHMƏLİK
LEKAL

Digər lüğətlərdə