MÜBARİZ

Ərəbcədir, bariz, buruz sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜBARƏK
MÜCADİLƏ

Значение слова в других словарях